TRẬN VŨNG RÔ: Đánh chìm tàu tiếp tế vũ khí và quân dụng của Cộng sản Bắc việt xâm nhập miền Nam

TRẬN VŨNG RÔ: Đánh chìm tàu tiếp tế vũ khí và quân dụng của Cộng sản Bắc việt xâm nhập miền Nam –  Thềm Sơn Hà

kham-pha-kho-vu-khi-cua-nga-so

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s