Ottawa Canada biểu tình đồng hành cùng quốc nội 19.02.2017

Đoàn Toronto vừa đến nơi đã thấy đồng bào Montreal và Ottawa chiếm lĩnh hiện trường – Nhanh chóng chuẩn bị âm thanh và bắt đầu. Do tuyết vẫn còn nhiều trên lề đường nên Cảnh Sát đã chắn cả hai đầu đường để đoàn biểu tình có thể sử dụng cả con đường đó cho buổi biểu tình trước toà đại sư VC . Riêng lá cờ đỏ các ban thấy thấp thoáng đó là nơi duy nhất lá cờ máu được phép treo suốt từ năm 1975 cho đến hôm nay ngoài vòng rào của toà đại sứ VC, lá cờ đỏ đi đến đâu là bị hạ ngay tức khắc bởi sự chống đối của đồng bào tỵ nan CS tai địa phương.
Ottawa Canada biểu tình đồng hành cùng quốc nội 19.02.2017- Bill Laurie chuyn
Chúng ta không thể ngồi yên, “đừng im tiếng mà phải lên tiếng”, sẽ luôn mãi hỗ trợ cho công lý và tự do dân chủ mau có trên quê hương Việt Nam.
Được biết bắt đầu vào ngày 5 tháng 3, 2017, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc và kéo dài liên tục suốt năm để liên tục tranh đấu.(Tin và hình ảnh: Nguyễn Ngọc Duy Hân)Tiên Lưu
Hình ảnh biểu tình (Chinh Le)
Labels: CĐ HẢI NGOẠI

http://viettudomunich.blogspot.de/2017/02/ottawa-canada-bieu-tinh-ong-hanh-cung.html#more


Tiên Lưu – Người Việt tị nạn CS biểu tình tại Ottawa để đồng hành cùng quốc nội khiếu kiện Formosa
Preview YouTube video Tiên Lưu – Người Việt tị nạn CS biểu tình tại Ottawa để đồng hành cùng quốc nội khiếu kiện Formosa

Bill Laurie chuyển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s