Nhớ về An-Lộc

NGUYỄN SƠN Cho đến nay, đã hơn ba tháng tôi sống nơi đây mà vẫn chưa quen được với giờ giấc và thời-tiết. Đã đành đang Đông nên mặt trời thường “đi ngủ sớm”. Nhưng trong người tôi vẫn thường bị xây xẩm hoặc bị ảo-giác về giờ-giấc. Có khi đang trưa mà tôi cứ … Continue reading Nhớ về An-Lộc

Tại sao QLVNCH lập ra ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân ?

BÀI TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN TRẺ QUÁCH VI Ở LOS ANGELES VỀ QLVNCH, Tại sao QLVNCH lập ra ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân PHẠM PHONG DINH. Nhà văn TRẦN VIỆT HẢI ở Los Angeles đã nhận được thư hỏi của bạn Quách Vi ở thành … Continue reading Tại sao QLVNCH lập ra ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân ?

TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ, SAI LẦM CỦA TƯỚNG NAVARRE

BÙI ANH TRINH Sai lầm chiến lược của Tướng Navarre  Điện văn của Mao Trạch Đông khuyến cáo Võ Nguyên Giáp phải chú ý bảo vệ tuyến vận chuyển từ Lạng Sơn đến Điện Biên Phủ chứng tỏ 60.000 quân của Võ Nguyên Giáp và 100.000 dân công được tiếp tế nuôi ăn bằng xe … Continue reading TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ, SAI LẦM CỦA TƯỚNG NAVARRE

TRẠI HOÀNG HOA THÁM – SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ, QL-VNCH Một thời để nhớ

MĐ Vũ Viên Mỗi độ tháng Năm về, lòng bồi hồi nhớ lại Mùa Hoa Phượng, màu hoa tươi thắm, đỏ tươi như màu Nón Đỏ mà Bố tôi và tôi đã từng đội, màu nón ấy gợi nhớ cho tôi biết bao là kỷ niệm, và dù có đi đâu, ở đâu hay bất … Continue reading TRẠI HOÀNG HOA THÁM – SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ, QL-VNCH Một thời để nhớ

Trận Chiến Trên Cầu Bến Đá Của TĐ9/TQLC

Trận-chiến trên cầu Bến-Đá của TĐ9/TQLC Một khúc quanh của cuộc chiến VN? MX Tân-An Đoàn-Văn-Tịnh Lời giới-thiệu:Ngay sau khi ký-kết Hiệp-định Geneve (20-7-1954) chia đôi đất nước, Cộng-Sản Bắc Việt đã mang sẵn mộng xâm-chiếm nốt miền Nam bằng cách này hay bằng cách khác. Năm 1960, họ đã đưa cán-bộ Trung-ương Đảng âm-thầm … Continue reading Trận Chiến Trên Cầu Bến Đá Của TĐ9/TQLC