Trực thăng đáng lẽ trở thành ARVN/Air Cavalry

QUEENBEE-1 Năm 1964, là thời điểm chuẩn bị cho một cuộc leo thang chiến tranh tại Việt Nam với chìa khoá chính là ngụy tạo ra vụ “Tonkin Incident” để mở rộng đường Xa lộ Harriman (đường mòn HCM) cho lính BV vào cưỡng chiếm miền nam. Lúc nầy Secret Society muốn QLVNCH phải có … Continue reading Trực thăng đáng lẽ trở thành ARVN/Air Cavalry

Sự phản bội của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa- một sự thật nhục nhã!

Bruce Herschensohn (**) – Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) lược trình – Trở về lại cuối năm 1972, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã hoàn toàn thắng trên mọi mặt trận. Đây không phải là nhận định của tôi (Herschensohn) mà là nhận định của chính kẻ thù chúng ta là Cộng Sản Bắc Việt. Chiến … Continue reading Sự phản bội của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa- một sự thật nhục nhã!

Trận Đức Huệ

Trần Quang Khôi Bài của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi Tư-lệnh Lữ-đoàn 3 KB. Những hình ảnh quý giá trong bài được cung cấp bởi D.T.VuVào những tháng đầu năm 1974, khi người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã gần như hoàn tất lịch trình rút quân, bắt đầu cho một cuộc tháo chạy. Giữa … Continue reading Trận Đức Huệ

Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể

Huy hiệu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa (Ảnh Wikipedia)Audio: Việt Nam Cộng Hoà: Chính Thể hay Ngụy Quyền? phần 1 phần 2 phần 3 Hai mươi năm trước, trong một bài viết về tranh chấp ở Biển Đông đăng trên báo Far Eastern Economic Review ngày 10/2/1994 (1), ký giả Frank Ching đã thuật … Continue reading Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể