DÂN VẪN KHOÁI NGỤY HƠN VIỆT CỘNG THÌ TẠI SAO LẠI BỎ NGỤY ĐI ?

Ngày 21-8-2017, VOA đưa tin : “Bộ sách Lịch sử Việt Nam không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền như trước…” ( Bài viết “Vì sao Việt Nam Cọng Hòa không còn là ngụy quân ngụy quyền” ).

Như vậy không biết bộ sách đó có còn gọi chính phủ Trần Trọng Kim (1945) là “ngụy quyền Trần  Trọng Kim” và có còn gọi chính phủ Bảo Đại (1949) là “ngụy quyền Bảo Đại” hay không?

Ngụy quyền Tây Sơn

Năm 1802 thân vương Nguyễn Phúc Ánh của họ Nguyễn tiêu diệt được vua nhà Nguyễn Tây Sơn là Nguyễn Quang Toản.  Lập ra triều Nguyễn Gia Long, triều đó tồn tại được 143 năm; đến năm 1945 thì kết thúc.

Kể từ năm 1802 các sử sách của nhà Nguyễn Gia Long ( Bên thắng cuộc ) đều gọi triều Tây Sơn là ngụy quyền, và quân đội Tây Sơn là ngụy quân.  Gọi như vậy là để tỏ ý miệt thị phe Tây Sơn Nguyễn Huệ.

Nhưng đến năm 1921, có một học giả Việt Nam tên là Trần Trọng Kim viết bộ Việt Nam Sử Lược.  Trong đó mặc dầu căn cứ theo sử sách của chính quyền Nguyễn Gia Long nhưng Trần Trọng Kim lại dùng chữ “Nhà Tây Sơn” và “Quân đội Tây Sơn” để nói đến triều đại của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ.  Ông trả lại sự thật cho lịch sử.  Từ đó Trần Trọng Kim nổi danh là một học giả sử gia.

Ngụy quyền Trần Trọng Kim

Lịch sử trớ trêu, năm 1945 quân đội Nhật đánh đuổi quân thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam và trao trả độc lập cho vua Bảo Đại.  Bảo Đại quyết định thiết lập chế độ “quân chủ lập hiến” giống như nước Nhật, tức là chế độ dân chủ tư sản.  Nhà vua làm quốc trưởng nhưng quyền hành ở trong tay nội các do quốc hội đề cử, và quốc hội do dân bầu lên.

Bảo Đại ủy cho Trần Trọng Kim thành lập nội các quân chủ lập hiến.  Nội các này vừa mới ra mắt quốc dân được đúng 3 tháng thì tự giải tán vì Nhật thua trận và Mỹ là bên thắng cuộc.  Quốc trưởng Bảo Đại và chính quyền Trần Trọng Kim trở thành kẻ có tội với bên thắng cuộc.  Bên thắng cuộc ( Mỹ và Hồ Chí Minh ) gọi chính quyền Trần Trọng Kim là “ngụy quyền Trần Trọng Kim”.  Chữ “ngụy quyền” từ đó được dùng phổ biến để chỉ chính quyền của bên thua cuộc.

Năm 1946 thực dân Pháp đưa quân trở lại Việt Nam và đuổi chính quyền của ông Hồ Chí Minh lên rừng Việt Bắc.  Mỹ xúi dân chúng các nước bị trị thuộc vùng Đông Nam Á đứng lên đòi độc lập từ tay thực dân Châu Âu.  Lần hồi thực dân Châu Âu trả lại độc lập cho các nước Châu Á…  Tại Đông Dương thì nước Lào và nước Cam Bốt được Pháp trao trả độc lập năm 1948 nhưng nước Việt Nam thì mãi đến năm 1949 Pháp mới chịu trao trả độc lập cho Bảo Đại.

Ngụy quyền Bảo Đại

Nội các quân chủ lập hiến thứ hai của Việt Nam được thành lập ngày 1-7-1949 do Bảo Đại làm Quốc trưởng kiêm Thủ tướng và Nguyễn Văn Xuân làm Phó thủ tướng.  Trong khi chưa có hiến pháp, đât nước được điều hành bởi một nội các tạm thời và một hội đồng tư vấn quốc gia ( tương đương như quốc hội ) gồm 45 người do Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm.  Gọi là chính phủ Quốc gia.

Từ đó phe của chính quyền Hồ Chí Minh trên rừng chiến khu gọi chính quyền Bảo Đại là “ngụy quyền Bảo Đại”.

Chính quyền Việt cọng

Đầu năm 1950 ông Hồ Chí Minh sang Mạc Tư Khoa diện kiến với Stalin và Mao Trạch Đông, xin được cung cấp vũ khí để lấy lại đất nước từ trong tay Bảo Đại.  Stalin và Mao bắt HCM phải lập lại đảng Cọng sản của Trường Chinh rồi mới tính chuyện nhận viện trợ vũ khí. *( ĐCSVN của Trường Chinh bị HCM giải tán vào tháng 11 năm 1945 ).

Ngày 16-3-1945, tại chiến khu Việt Bắc,  Hồ Chí Minh thành lập Đảng Lao Động Việt Nam, do Trường Chinh làm đảng trưởng.  Đảng Lao Động tuyên bố hợp tác chặt chẻ với Trung cọng và theo sát đường lối Trung cọng.  Đài phát thanh của chính phủ Bảo Đại bắt đầu gọi Việt Minh là Việt cọng.

Từ đó chia thành hai phe :  ngụy và Việt cọng.  Ngụy thì chiếm vùng thành thị và thôn quê, Việt cọng thì chiếm vùng rừng núi chiến khu.

Hết dùng chữ ngụy thì có nên bỏ chữ Việt cọng không?

Việt cọng có nghĩa là người Việt theo chủ nghĩa Cọng sản.  Cũng như Trung cọng là người Trung Hoa theo chủ nghĩa Cọng sản, không có gì là xấu xa hay miệt thị.  Nhưng chính những người Việt cọng lại không muốn được gọi là Việt cọng, bởi vì trong đầu óc của dân chúng Việt Nam thì Việt cọng đồng nghĩa với xấu xa, tàn ác.  Hễ muốn chửi ai một cách tàn tệ thì người ta chỉ cần gán cho đối tượng hai chữ Việt cọng.

Năm 1977 Ngoại trưởng CSVN Nguyễn Duy Trinh ghé thăm đài BBC nhân một chyến công tác Châu Âu đã đề nghị BBC thôi dùng chữ Việt cọng để nói tới Cọng sản Việt Nam.  Sau đó ông về nước gởi văn thư với đề nghị tương tự cho đài phát thanh VOA của Mỹ và đài RFI của Pháp.  Từ đó các phương tiện tiện truyền thông quốc tế không dùng chữ Việt cọng hay VC ( Vi Xi ).  Trong khi đó thì đến năm 1983 CSN mới chỉ thị các báo đài thôi dùng chữ “ngụy”, và thay thế bằng chữ “chế độ cũ”.

Giờ đây không biết có phải ngủ mơ mới thức dậy hay không mà đài RFA của Mỹ liên tục ca tụng sách Lịch sử của Cọng sản Việt Nam với ý nổi bật như sau :

“Đài Á Châu Tự Do ghi nhận … rất nhiều độc giả bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh các nhà sử học… đã thay đổi cách gọi tên “Chính quyền Sài Gòn, Quân đội Sài Gòn”, chứ không gọi “ngụy quân, ngụy quyền”

“…việc từ bỏ cách gọi “ngụy quân, ngụy quyền” mang lại những tác động tích cực đối với việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, … Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải được Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chính thức thừa nhận thì mới đảm bảo tính pháp lý quốc tế … … của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa”.

Hóa ra thôi gọi “ngụy” là để bảo đảm pháp lý chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa (sic). Tức là xác nhận với con cháu rằng VNCH mới là chủ nhân của đất nước Việt Nam ( Chủ nhân của Hoàng Sa và Trường Sa ).

Vậy thì ngụy hay Việt cọng thì có nhằm nhò gì đâu. Dân họ vẫn khoái ngụy hơn Việt cọng thì tại sao lại bỏ ngụy đi ?!

Muốn biết tại sao thôi gọi ngụy thì bảo đảm được pháp lý chủ quyền của Hoàng Sa và Trường sa thì hãy vào đường chuyền sau đây :

Bùi Anh Trinh – NGUỒN GỐC CHỦ QUYỀN CỦA HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

http://quanvan.net/bui-anh-trinh-dan-van-khoai-nguy-hon-viet-cong-thi-tai-sao-lai-bo-nguy-di/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s