Toà đại sứ cộng sản Việt Nam tại Anh Quốc: Bộ mặt đối ngoại, hay hang ổ du côn, khủng bố

Building tòa đại sứ cộng sản Hà Nội tại Luân Đôn.
 Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao)  Ngày Chúa nhật 4/9/1988, cộng đồng người Việt quốc gia tại Luân Đôn và vùng phụ cận, đã tụ tập thực hiện một cuộc biểu tình bày tỏ chống đối sự cai trị cộng sản hiện nay trên đất nước Việt Nam. Cuộc biểu tình ôn hòa xảy ra bên ngoài khuôn viên tòa đại sứ cộng sản Hà Nội tại Anh Quốc, đặt trong building số 12-14 đường Victoria, thuộc khu South Kensington của thủ đô Luân Đôn – Anh Quốc, lúc này đang do Trần Văn Hưng làm đại sứ.
Bí thư thứ ba của sứ quán cộng sản là Thân Nhân Kháng (?) xuất hiện trên các bậc cấp trước cửa building, mang một vẻ mặt côn đồ, đầy tính khiêu khích và có một khẩu súng ngắn trên tay. Ngay sau đó những hình ảnh do đoàn biểu tình ghi nhận và cung cấp cho thấy y đã chỉa thẳng súng vào các người biểu tình bên ngoài hàng rào khuôn viên để đe dọa.
Nhân viên an ninh bộ ngoại giao hoàng gia Anh đã thụ lý sự việc và dự trù tường trình các chi tiết lên ngoại trưởng Sir Geoffrey Howe vào sáng ngày 7/9, để chính thức phản đối với đại sứ của Hà Nội là Trần văn Hưng. Văn phòng bộ (Foreign Office) cho biết đang phối hợp chặt chẽ với an ninh, để xác minh tường tận về các tố giác đáng lo ngại này. Đồng thời phát ngôn nhân của sở cảnh sát hoàng gia Luân Đôn Scotland Yard cũng cho biết đang điều tra nội vụ, bởi chính sách của chính phủ hoàng gia là không cấp giấy chứng nhận vũ khí cho các nhân viên an ninh của mọi tòa đại sứ tại Anh Quốc. Bất cứ ai vi phạm vào luật này thường sẽ bị trục xuất (Exclusive: The Shock Scenes That Greet Demonstrators Yesterday, Embassy gun drama is probe by F.O, Daily Express, Wed, Sept 7, 1988).
Cộng sản Việt Nam và vương quốc Anh mới thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ từ năm 1983. Thói tật du côn bẩm sinh, vô học, hoàn toàn xa lạ với các khái niệm dân chủ, nhân quyền và lề thói ứng xử văn minh của nhân loại, cán bộ đảng cộng sản vẫn còn giữ nguyên bản chất mông muội, hoang dã của thời ở trong rừng, nên Hà Nội đã phải bẽ mặt trả giá cho loại cộng sự hồng hơn chuyên của nó trong nhục nhã, câm nín và giấu giếm triệt để không khác mèo giấu cứt.
Ngày 12/9/1988 phát ngôn nhân bộ ngoại giao hoàng gia Anh loan báo chính phủ hoàng gia đã ra lệnh trục xuất bí thư thứ ba của tòa đại sứ Việt Nam tại Luân Đôn là Thân Nhân Kháng (?), do hành vi chĩa súng của y nhằm hăm dọa những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, đang biểu tình phía bên ngoài khuôn viên tòa đại sứ (Viet envoy expelled, The Straits Times, Sept 12, 1988).
Du côn kiêm bí thư thứ ba tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Anh 
đang giương oai, thị uy trước hang ổ (nhiệm sở) của nó. 
 
Nguyên văn bài báo trên Daily Express, 7/9/1988 bằng Anh ngữ:
Exclusive: The shock scenes that greet demonstrators yesterday.
Embassy gun drama is probe by F.O.
Pic # 1: A man with a gun apparently being restrained by someone inside the embassy.
Pic # 2: Gunman taking aim at photographer.
AN URGENT investigation was under way last night after a man armed with a pistol appeared on the steps at the Vietnamese Embassy in London.
Vietnamese refugees claimed he was a diplomat who threatened them during a demonstration outside the building in Kensington.
And they produced pictures apparently showing the same man in the embassy grounds and disappearing through front door.
A spokesman for a refugee group said “The embassy ordered their members to use firearms to threaten the demonstrators.
Diplomatic police were being consulted last nihgt about the incident and a report is expected to be handed to Foreigh Secretary Sir Geoffrey Howe this morning. He is likely to seek urgent talk with the Vietnam’s ambassador, Tran van Hung.
A Scotland Yard spokesman said of the incident “This is being investigated”.
The Foreigh Office commended “We are close touch with the police about these disturbing allegations and await their full report”.
It was Government policy not to issue firearms certificates to embassy security officers. And a spokesman confirmed that, if a diplomat was found to have broken this law, it would normally lead to his expulsion.
At the embassy, diplomat Than Nhan Khang said a demonstration had taken place on Sunday. He said “We don‘t have any weapons in the embassy”.
30/1/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s