Tết Mậu Tuất gợi đau thương Mậu Thân xứ Huế 1968

NGUYỄN CHÂU Năm Mậu Thân 1968, Cộng sản Việt Nam đã nhận lệnh hưu chiến để nhân dân Việt Nam được bình yên ăn cái Tết Truyền Thống dân Tộc. Phía Việt Nam Cộng Hòa nghiêm chỉnh thi hanh lệnh hưu chiến, cho một số quân nhân về phép ăn Tết, việc phòng thủ các … Continue reading Tết Mậu Tuất gợi đau thương Mậu Thân xứ Huế 1968

Chúc mừng Dân biểu Thượng Viện tiểu bang Victoria Trương Việt Hương

Australia’s first Vietnamese Australian Female Member of Parliament sworn in – Victorian Parliament Yesteday new State Member for the Western Metropolitan Region MLC Huong Truong was sworn in at approximately 9.30 at the Victorian Parliament. The special moment was witnessed by her mother, her family and children, along with her siblings and key members of … Continue reading Chúc mừng Dân biểu Thượng Viện tiểu bang Victoria Trương Việt Hương

XÂU CHUỖI

Viết lại để nhớ hai chị Hoài và Đại úy nữ quân nhân Phạm Nguyệt Quỳ, nếu còn sống và đọc bài viết này thì xin lên tiếng. Tiểu Đĩnh Khi nhận lệnh động viên, tôi về thăm gia đình trước khi lên đường nhập ngũ. Ngày tôi ra đi, mẹ tôi cho tôi một … Continue reading XÂU CHUỖI

Trawler Incident

U.S. NAVAL FORCES VIETNAM Trawler photograph from trailing aircraft – prior to run towards the coast At 1925 on 11 July 1967, an olive-green, steel-hulled trawler, 120 feet in length, was detected about 85 miles southeast of DaNang by a Patrol Squadron 1SP-2H aircraft conducting a routine MARKET TIME surveillance patrol. The trawler, which was … Continue reading Trawler Incident