Làm thân Vợ Lính

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/images/file/QZRTbDdj0wgBAORy/thulinhvietnamconghoa.jpg

Thương em phận gái thời chinh chiến

Có chồng mê mãi bận hành quân

Nay Đồng Tháp Mười – U Minh

Hạ Mai lội Xẻo Rô lúc Rạch Bần

Thư gởi dính phèn thơm mùi đất

Chắc mới dừng quân ở chiến hào

Em yêu! Hai chữ sao trìu mến

Em ép vào tim nén lệ trào

Ghét ghê chờ mãi thư mới đến

Quê nhà mỏi ngóng anh biết không?

Làm thân vợ lính anh có hiểu

Đêm dài chiếc bóng lạnh vào đông

Viết cánh thư đi thơm mùi tóc

Nồng nàn hơi ấm gửi về anh

Mong anh về phép dù đôi bữa

Hai trái tim yêu dệt mộng lành.

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/p14a25354/lam-than-vo-linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s