Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Tại Thành Thố Chicago, Năm 2018

Nguyễn Lộc YênMàu cờ sắc áo quốc gia Tinh thần Việt-Mỹ thiết tha nghĩa tình “Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong” (Memorial Day) là một ngày Lễ Liên Bang (Federal Holiday) của Hoa Kỳ. “Memorial Day” chính thức trở thành ngày Lễ Liên Bang Hoa Kỳ từ năm 1971. “Memorial Day”, người Mỹ đi … Continue reading Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Tại Thành Thố Chicago, Năm 2018

ĐỨC KHIÊM TỐN CỦA HẠM TRƯỞNG HQ500 NGUYỄN NĂNG THÔNG, KHÓA 7

Hà Xuân Thụ Năm 1973 Hà Xuân Thụ được thuyên chuyển về làm Hạm Phó HQ500 và liền sau đó Trung Tá Nguyễn Năng Thông cũng được bổ nhiệm làm Hạm Trưởng. Hạm trưởng Thông rất hiền và khả ái, thường cho lính nghỉ phép 2 tuần thay vì chỉ 1 tuần lễ như các … Continue reading ĐỨC KHIÊM TỐN CỦA HẠM TRƯỞNG HQ500 NGUYỄN NĂNG THÔNG, KHÓA 7

Cộng Đồng Việt San Jose Tri Ân Chiến Sĩ Đồng Minh

Lễ Chào Quốc Kỳ các nước Đồng Minh lễ Memorial tại Vườn Việt. San Jose –(Lê Phương) –Trong mùa lễ Memorial Day Hoa Kỳ -Lễ Chiến Sĩ Trận Vong- trưa Chủ Nhật 27/5/2018, tại Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden), số 1499 Roberts Ave, diễn ra buổi lễ đặc biệt Tri Ân Chiến Sĩ … Continue reading Cộng Đồng Việt San Jose Tri Ân Chiến Sĩ Đồng Minh

VNCH không phải là ngụy quyền, không làm tai sai và không bán nước

Thảo Dân (Danlambao) – “Mặt trận ca” (ca khúc chính thức) của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, sau này trở thành “chính phủ ca” của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có câu: “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc … Continue reading VNCH không phải là ngụy quyền, không làm tai sai và không bán nước

NHỚ NGƯỜI LÍNH GIÀ “ĐẦU-GIÓ”

CƠ-PHI C7A: THÀNH-GIANG Nhân đọc lá thư cảm động của “Người Lính Già Phù Cát” khích lệ tinh thần người em Không quân bệnh họan, “Lính Trẻ Đầu Gió”, cơ-phi Caribou Phạm Minh Hồng, người lính Không quân 19 tuổi của năm 1972 thuở nào. Cái phong cách khích lệ tinh thần xem “cái chết … Continue reading NHỚ NGƯỜI LÍNH GIÀ “ĐẦU-GIÓ”