Một Chuyến Phà Xưa

Nguyễn Tình Cờ

Về lại Cần Thơ một buổi chiều
Thăm giòng Sông Hậu nhớ phà xưa
Giòng sông còn đó phà đâu mất
Để nhánh lục bình trôi dưới mưa

Đường nay bắt nhịp cầu đưa lối
Một thoáng qua sông tới Ninh Kiều
Chưa kịp gợi lòng câu chuyện cũ
Tắt rồi đóm lửa ánh đèn khêu

Xưa muốn qua sông cao cổ ngóng
Thư thả phà sang cặp bến chờ
Mưa nắng hai mùa ai cũng lụy
Bờ xa nhân chứng dệt vần thơ

Thuở ấy qua phà quen ánh mắt
Người xe niêm cứng cận kề nhau
Phà trôi chầm chậm rời xa bến
Lộng gió Cồn Khương sóng dạt dào

Người qua bến bắc người năm cũ
Người mới qua sông lạ mắt nhìn
Một chuyến phà xưa vào dĩ vãng
Bóng hình năm ấy hãy còn in!

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/p14a25620/mot-chuyen-pha-xua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s