Chuyện di tản 30-4-1975 trên Dương Vận Hạm Thị Nại HQ502 bây giờ mới kể

Phước Soul

DVH Thị Nại HQ-502 ..jpg

Tôi may mắn được thuyên chuyển vế Ty Quân Cảng vào tháng 8/1974 sau những năm phục vụ HD5ZP (Năm Căn), HD3ZP (Cát Lở), Giang Đoàn 70 Thủy Bộ (Xẻo Rô, Rạch Giá). Ty Quân Cảng còn gọi là phòng thủ Quân Cảng bến Saigon, đơn vị đóng gần Bộ Tư lệnh Hạm Đội, Tôi được QH Trung tá Hà Ngọc Diêp chỉ định làm Sỉ quan hành quân, trực 24 giờ nghỉ 24 giờ. Bộ chỉ huy biệt hải, Căn Cứ Biệt Hãi tại Nhà Bè biệt phái cho tôi bốn người nhái để mò tất cã những chiến hạm nghỉ tại bến Bạch Đằng. Ném MK3 mổi tối và 2 người nhái mò thành chiến hạm lúc 10:00PM và 2:00 AM.

Tôi điện thoại qua Biệt khu thủ đô HQ, gặp anh Hà Ngọc Để, anh bí mật cho biết anh sẽ zooloo trong vòng 15 phút. Anh bảo tôi nên chấm dứt liên lạc kể từ giờ phút nầy, anh thầm cho tôi linh tính hảy ra đi, giờ thứ 25 đã điểm.

Các bạn có dịp nên đọc bài “Người Đàn Bà Trên HQ 502” cuả ông Phan Lạc Tiếp để biết thêm chi tiết trên HQ502 trong chuyến hải hành cuồi cùng của HQVNCH

Sau đó tôi rất phân vân không biết mình phải làm gì thì vị chỉ huy trưởng Ty Quân Cãng gọi tôi vào phòng và cho tôi biết 4 tàu going đã đầy đủ lương thực, thông báo sẽ zooloo Chỉ huy trưởng cho hợp khẩn cấp, các sỉ quan đoàn viên thuyền trưởng tàu kéo phản đối vì gia đình họ không thể vào trại được, ho sẽ ở lại không đi đâu hết.

Sau buổi hợp tôi được CHT cho phép tôi được xử dung 1 PPR để tùy cơ ứng biến. Đúng 20 giờ tôi và 7 thủy thủ chạy qua và leo lên HQ 502 Thị Nại, lúc đó đã có gần 3000 người trên tàu nhưng hạm trưởng Nguyễn Văn Tánh không quyết định gì được hết vì chiến hạm không thể nào tách bến, ông cho tất cã vào phòng hợp lúc đó tôi thấy có cả K21 Vũ Ngô Mỹ. Sĩ quan trong phòng hợp đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng Hạm trưởng không chấp nhận, bế tắc.

Cuối cùng tôi trình diên và cho biết tôi có ý kiến xin hạm trưởng cứu xét. Tôi thưa rằng tôi là sỉ quan ty quân cảng, có 4 tàu kéo rất mạnh có thể kéo HQ 502 ra khỏi bến, tôi sẽ cho 2 tàu kéo, 1 tàu sau đuôi và 1 tàu trước mủi kéo HQ502 ra khỏi bến trong vòng 30 phút. Hạm trưởng chấp thuận ngay.

https://bienxua.files.wordpress.com/2016/03/duong-van-ham-thi-nai-hq502.jpg?w=655&h=420

Đúng 22 giờ HQ502 Thị Nại đã ra giữa giòng sông Saigon. Tách bến suông sẽ, HQ Trung Tá Hạm trưởng Nguyễn Văn Tánh đến bắt tay tôi cám ơn.

Ngày 30-4 1975 tôi đã làm 1 chuyện rất làm tôi hảnh diện.

Năm 1985 tôi nghe hung tin HQ Trung tá Hà Ngọc Diệp đi tù cải tạo và mất trong rừng sâu ngoài Bắc Việt, VC biết ông đã nhiều lần làm hạm trưởng PT ra Bắc hành quân bí mật. Tiếc thay ông đã hy sinh, Kính dâng một nén hương lòng cho ông.

Phước Soul

http://taiton2049.blogspot.com/search/label/Chuy%E1%BB%87n%20Di%20T%E1%BA%A3n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s