Phân Đoàn Nữ Quân Nhân Không Quân QLVNCH – Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Nguyễn Thị Hạnh Nhơn   LTS: Ban Thực hiện Quân Sử KQ và Đặc san Lý Tưởng Úc Châu vừa nhận được một số tài liệu, hình ảnh liên quan đến lực lượng Nữ Quân Nhân trong QLVNCH và trong Quân Chủng Không Quân cũng như hai quyển Đặc san Cựu Nữ Quân Nhân 1998 … Continue reading Phân Đoàn Nữ Quân Nhân Không Quân QLVNCH – Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

Đệ Nhị Hổ Cáp: Những ngày hành quân chiến trận – Huỳnh Hữu Lành

Hồn tử sĩ gió ù ù thỗi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi, Chinh phu tử sĩ mấy người, Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn, Dấu binh lửa nước non như cũ Kẻ hành nhân qua đó, chạnh lòng thương. (Chinh phụ ngâm khúc – bà Đoàn Thị Điểm) Huỳnh Hữu Lành: … Continue reading Đệ Nhị Hổ Cáp: Những ngày hành quân chiến trận – Huỳnh Hữu Lành