“Ta Về” thăm lại cố đô Sài gòn cùng Thiếu Tá Tâm lý Chiến Tô Thùy Yên [2]

Nguyễn Tà Cúc Từ trái sang phải: Lữ Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc [1938 – 29.3.1975, mất tích tại bờ biển Đà Nẵng], Lữ Đoàn 369, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, Quân lực Việt Nam Cộng hòa & Phóng viên Đặng Văn Phước, Hãng Thông Tấn xã AP (9)Trong “Phần 1. Ta về với … Continue reading “Ta Về” thăm lại cố đô Sài gòn cùng Thiếu Tá Tâm lý Chiến Tô Thùy Yên [2]