Việt Nam từng văn minh như Nhật

T,Yamaguchi Tháng 9 năm 1987 tôi rời Hà Nội vô Sài gòn nhận công tác, chỗ tôi dừng chân tá túc đầu tiên là cổng Phi Long (khu vực Lăng Cha Cả). Cũng là Việt Nam nhưng Sài Gòn tạo cho tôi những cảm xúc choáng ngợp và kinh ngạc, không phải vì Sài Gòn giàu … Continue reading Việt Nam từng văn minh như Nhật

Lược sử HQVNCH: Vùng I Duyên-Hải

Trích đăng từ Lược sử HQVNCH trên trang nhà haisu.tripod.com của ông Vũ Hữu San Vùng I Duyên-Hải Tổ-chức: Bộ Tham-Mưu của Vùng I Duyên-Hải gồm có: Tư-Lệnh, Tư-Lệnh-Phó và Tham-Mưu-Trưởng. Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Khu quân-sự Tiên-Sa. Khu Quân-sự này gồm tất cả các đơn-vị Hải, Lục, Không-Quân đồn-trú tại bán … Continue reading Lược sử HQVNCH: Vùng I Duyên-Hải

Những ca sĩ hải ngoại là có cha là quân nhân Mỹ ở Việt Nam

Đông Kha-nhacxua.vn Sự tham gia của quân đội Mỹ ở chiê’n trường Việt Nam trong vòng 8-9 năm, kể từ 1965 đến 1973 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, một trong những kết quả của sự kiện đó là đã để lại số lượng người con lai rất nhiều ở Việt Nam. Trong … Continue reading Những ca sĩ hải ngoại là có cha là quân nhân Mỹ ở Việt Nam

TÌNH CHA THƯƠNG YÊU CON CAO VÚT NHƯ NÚI THÁI SƠN VÀ TÌNH MẸ THƯƠNG YÊU CON SÂU THẲM NHƯ LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San Trên thế gian này, người ta so sánh tình cha thương yêu con cao vút như núi thái sơn và tình mẹ thương yêu con sâu thẳm như lòng đại dương, mà thường được gọi vắn tắt trong hai câu: Tình Phụ Tử và Tình Mẫu Tử. Cha Mẹ … Continue reading TÌNH CHA THƯƠNG YÊU CON CAO VÚT NHƯ NÚI THÁI SƠN VÀ TÌNH MẸ THƯƠNG YÊU CON SÂU THẲM NHƯ LÒNG ĐẠI DƯƠNG