Bia tưởng niệm 5 vị Tướng QLVNCH được khánh thành tại Bankstown City Plaza, NSW Úc Châu

DOWNLOAD 16.05 MB SUBSCRIBE

Bia tưởng niệm 5 vị Tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa được khánh thành tại Bankstown City

Bia tưởng niệm 5 vị Tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa: (từ trái sang phải) Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú. Source: CDNVTD NSW

Bia tưởng niệm được chính Hội đồng Thành phố Bankstown xây đựng. Đây là lần đầu tiên Bia Tưởng niệm dành riêng cho những vị anh hùng trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa được đặt trang trọng tại một trong những địa điểm công cộng và đông người Việt nhất tại NSW. By Thanh Vi – SBS

https://21e7e6875abcef43bfa3f9ae9d58430f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Ngày 19/9/2020, Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do NSW đã tổ chức buổi Lễ khánh thành Bia Tưởng Niệm 5 vị Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết ngày 30/4/1975.

Đó là Chuẩn Tướng Trần Văn Hai (1925-1975), Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ (1933-1975), Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam (1927-1975), Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng (1933-1975), và Thiếu Tướng Phạm Văn Phú (1928-1975). 

Bia tưởng niệm được chính Hội đồng Thành phố Bankstown xây đựng hoàn toàn và tài trợ một phần.

Trong phần phỏng vấn đầu trang, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do NSW ông Paul Huy Nguyễn cho biết đây là lần đầu tiên một công trình được xây dựng riêng cho quân đội VNCH với sự chấp thuận của một Hội Đồng Thành Phố tại NSW.

Đây cũng là lần đầu tiên Bia Tưởng niệm dành riêng cho những vị anh hùng trong Quân sử Việt Nam Cộng Hòa được trang trọng tọa lạc tại một trong những địa điểm công cộng và đông người Việt nhất tại NSW. 

Tuy nhiên do dịch Covid 19 nên Lễ Khánh Thành Bia Tưởng Niệm đã được thực hiện với sự hiện diện của Thị trưởng và một số viên chức của Hội đồng Thành phố Bankstown, sau đó được đưa lên mạng, chứ không thể mời đồng hương tham dự trực tiếp.

Ông Paul Huy Nguyễn cho biiết việc dựng Bia tưởng niệm 5 vị tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Bankstown City Plaza nằm trong khuôn khổ Chương trình của Cộng đồng Người Việt Tự do NSW nhằm Bảo Tồn và Phát Triển Văn Hóa và Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa.https://www.youtube.com/embed/UlWhGAliNYE

Audio: Phi Lê Video – Photography/Editing: Sang Nguyen – CV Thanh – Stephen Nguyen.Chủ tịch TCDNVTD NSW Paul Huy Nguyễn phát biểu trong Lễ Khánh thành Bia Tưởng niệm 5 Vị Tướng VNCH tại Banktown City PlazaChủ tịch CDNVTD NSW Paul Huy Nguyễn phát biểu trong Lễ Khánh thành Bia Tưởng niệm 5 Vị Tướng VNCH tại Banktown City PlazaCộng đồng Người Việt Tự do NSWThị trưởng HDTP Bankstown Khal Afour (trái) và Chủ tịch CDNVTD NSW Paul Huy Nguyễn ̣(phải) khánh thành Bia tưởng niệm 5 vị Tướng VNCHThị trưởng HDTP Bankstown Khal Afour (trái) và Chủ tịch CDNVTD NSW Paul Huy Nguyễn ̣(phải) khánh thành Bia tưởng niệm 5 vị Tướng VNCHCộng đồng Người Việt Tự do NSWLễ Khánh thành Bia Tưởng niệm 5 vị Tướng VNCH tại Bankstown ngày 19/9/2020Lễ Khánh thành Bia Tưởng niệm 5 vị Tướng VNCH tại Bankstown ngày 19/9/2020.Cộng đồng Người Việt Tự do NSW

Nguồn: https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/bia-tuong-niem-5-vi-tuong-qlvnch-duoc-khanh-thanh-tai-bankstown-city-plaza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s