Tháng Tư, đọc vài bài thơ lính của Cái Trọng Ty và Nguyễn Phúc Sông Hương

Trần Doãn Nho Tháng Ba, Tháng Tư, 1975, là tháng chạy. Chạy chiến tranh. Chạy Cộng Sản. Dân khổ, lính còn khổ hơn. Đau nhất là có súng mà không được bắn. Có quân mà không được đánh. Không đánh mà phải thua; không thua mà phải chạy. Thành ra nghịch lý: đáng lẽ phải … Continue reading Tháng Tư, đọc vài bài thơ lính của Cái Trọng Ty và Nguyễn Phúc Sông Hương

CHIẾN HẠM HQ/VNCH RA KHƠI: Những Chuyện Đáng Ghi – HQ 601: SOÁI HẠM NHỎ NHẤT

camtran11.6te.net Theo dự trù, soái hạm HQ 1 Trần Hưng Đạo với cờ Tư Lệnh 3 sao trên kỳ đài sẽ đưa Tư Lệnh ra khơi. Nhưng tới giờ G, HQ 1 vẫn chưa sẵn sàng vì còn chờ Hạm Trưởng HQ Trung Tá Nguyễn Địch Hùng (khóa 4 Brest) đi đón gia đình chưa … Continue reading CHIẾN HẠM HQ/VNCH RA KHƠI: Những Chuyện Đáng Ghi – HQ 601: SOÁI HẠM NHỎ NHẤT

Đặc Khu Rừng Sát… Và Những Ngày Tháng Sau Cùng – Cổ Tấn Tinh Châu

MX Cổ Tấn Tinh Châu. “ Nhà Bè nước chảy chia hai,Ai về Gia-Định, Đồng-Nai thì về.”Câu hò của người miền Nam mô tả hai nhánh sông bắt đầu tách ra ngay mũi sông Nhà Bè là sông Soài Rạp và sông Lòng Tàu (còn gọi là Lòng Tảo). Riêng sông Lòng Tàu là thuỷ … Continue reading Đặc Khu Rừng Sát… Và Những Ngày Tháng Sau Cùng – Cổ Tấn Tinh Châu

Tổng thống Trần Văn Hương mẫu người quốc gia tiêu biểu.

Nguyễn Quang Duy Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống ngày 21/4/1975 ông Trần văn Hương đã hứa: “Tôi xin hứa với anh em trong quân đội là ngày nào anh em còn chiến đấu, tôi luôn luôn đứng bên cạnh anh em và ngày nào, chẳng may, mà đất nước không còn nữa thì … Continue reading Tổng thống Trần Văn Hương mẫu người quốc gia tiêu biểu.

Văn Học Miền Nam Tự Do – Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Phi Khanh Các diễn đàn văn-học Việt Nam (Internet và ngoài nước là chính) thời-gian gần đây đặc-biệt đăng đàn, đăng văn bản và bài viết, phỏng vấn nhau về văn-học miền Nam thời 1954-1975, cũng là phần văn-học sử chúng tôi đã nghiên cứu với mục-đích đóng góp phần đồng hành và hiểu … Continue reading Văn Học Miền Nam Tự Do – Nguyễn Phi Khanh

Ngày Này Năm Xưa – Nguyễn Xuân Dục

Kính chuyển Qúi Niên Trưởng Qúi chiến hữu HQVNCH.. ngày này năm xưa tôi đã viết từ lâu. Nay tháng Tư lại về xin kính chuyển lại bài viết từ trong web khoá 20/SQHQ/NT Nxduc  Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu,Gặp thời thế thế thời thời phải thế.(Ngô Thời Nhiệm) Đầu năm 1975, tôi đang … Continue reading Ngày Này Năm Xưa – Nguyễn Xuân Dục