Nữ Đại Tá gốc Việt Ly Fecteau, Tổng Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến khu vực miền Đông

Nguyễn Quân Đại tá Ly Fecteau, TQLC Hoa Kỳ ( ảnh của mcieast.marines.mil ). Nữ đại tá Ly Fecteau là phụ nữ gốc Việt đầu tiên mang cấp bậc đại tá thủy quân lục chiến (TQLC) Hoa Kỳ. Bà được bổ nhiệm làm, tổng thanh tra bộ tư lệnh TQLC khu vực miền Đông (MCIEAST) … Continue reading Nữ Đại Tá gốc Việt Ly Fecteau, Tổng Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến khu vực miền Đông

Ký ức về Hoàng Sa và Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10 – HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư

HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư Khi Pháp rút về, họ để lại trên Paracells một hải đăng và một đài khí tượng, một cầu tầu có cần trục nhỏ. Tôi có nghiên cứu về việc khai thác phân bón ở đây trong cuộc thi giải Văn Hoá Quân Đội do BTTM tổ chức. Ngưoi … Continue reading Ký ức về Hoàng Sa và Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10 – HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư

Xuân Biên Cương – Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (trích trong Ốc Đảo Bị Bỏ Quên) .. Trở lại khung cảnh của Tiền Đồn Dakpek, Kontum, với cái khí hậu của sơn lam chướng khí, với cái u buồn hiu quạnh của vùng rừng núi biên cương, và với cái căng thẳng thần kinh của cuộc chiến như thế, … Continue reading Xuân Biên Cương – Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Chiến cụ thiết giáp VNCH Xe tăng  M-48 A-3 Patton – Trần Lý

Trần Lý          Xe tăng M-48 A-3 là loại xe tăng hạng trung và mạnh nhất được Binh chủng Thiết giáp Quân lực VNCH sử dụng. Các xe tăng này dược Hoa Kỳ chuyển giao, gốc từ các Xe của các đơn vị chiến đấu HK để lại khi rút quân theo … Continue reading Chiến cụ thiết giáp VNCH Xe tăng  M-48 A-3 Patton – Trần Lý

Vận May Thử Lửa – Nguyễn Phú Chính (Lôi Thanh 01)

( Tôi viết bài này năm 2012 và hiệu đính Tháng 01/2022 ) Nguyễn Phú Chính                                       Vừa mới qua năm 2022 mấy ngày, trời San Jose âm u, mưa rĩ rã ngày đêm, trước tai họa lớn nhứt của nhân loại: dịch Covid-19 Tàu, hoành … Continue reading Vận May Thử Lửa – Nguyễn Phú Chính (Lôi Thanh 01)

Tôi nhìn đồi 31 thất thủ – LÐT51TC: TRƯƠNG VĂN VINH

LÐT51TC: TRƯƠNG VĂN VINH Ðêm 26, February 1971 … qua chưa mà trời sao lại sáng – trong đôi mắt nhắm nghiền vì quá mệt mỏi suy-tư cho số phận của 2 đoàn viên H-34 đang bị kẹt trong Ðồi-31 không biết sống chết như thế nào, Tôi bổng giựt mình choàng mỡ to đôi … Continue reading Tôi nhìn đồi 31 thất thủ – LÐT51TC: TRƯƠNG VĂN VINH