Sự Thành Công Của Người Việt Tị Nạn – Kiều Mỹ Duyên

Kiều Mỹ Duyên 22/02/2022 Gương Thành CôngNgười Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới thành công vượt bậc về học vấn, thương mại. Có 9 tỷ phú người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ và một số tỷ phú ở các quốc gia khác trên … Continue reading Sự Thành Công Của Người Việt Tị Nạn – Kiều Mỹ Duyên

Phi Vụ Chuyển Quân & Tiếp Tế Bằng Trực Thăng CH-47 Chinook – Vũ Văn Bảo

Vũ Văn Bảo Mặt Trận Xuân Lộc ngày 11/4/1975 https://www.youtube.com/watch?v=LwWIv9SzJt8 Ðể kính nhớ đến vong linh của các nhân viên phi hành (Hoa tiêu, Cơ phi, Áp tải và Xạ thủ) đã hy sinh trong thời gian phục vụ cho PÐ 237 với nhiệm vụ Bảo Quốc Trấn Không, với lý tưởng chiến đấu cho … Continue reading Phi Vụ Chuyển Quân & Tiếp Tế Bằng Trực Thăng CH-47 Chinook – Vũ Văn Bảo

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Nhâm Dần tại Thành Phố Maribyrnong, Brimbank và Greater Dandenong Tiểu Bang Victoria – Australia

lyhuong.net “Ngày hôm nay chúng ta tề tựu về đây để làm Lễ Thượng Kỳ đầu năm. Đối với thế hệ trẻ, lá Cờ Vàng tượng trưng cho lịch sử, cho di sản [của người Việt tỵ nạn] và cũng là hành trang cho giới trẻ mang theo trên bước đường hướng đến tương lai” … Continue reading Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Nhâm Dần tại Thành Phố Maribyrnong, Brimbank và Greater Dandenong Tiểu Bang Victoria – Australia