Petropolitics : Tai họa vì Năng lượng, trường hợp Ukraine – Trần Lý

Trần Lý   Cuộc chiến tranh Ukraine tiếp tục sau hơn 4 tháng, viễn tượng chấm dứt chưa thấy ? Dân Ukraine vẫn phải chịu đựng bom đạn Nga, NATO và Mỹ tiếp tục viện trợ ‘súng đạn’ nhỏ giọt. TT Zelensky xin thêm vũ khí..xin mười, ‘bạn’ chỉ cho một ?   Tìm hiểu … Continue reading Petropolitics : Tai họa vì Năng lượng, trường hợp Ukraine – Trần Lý

Dầu Khuynh diệp (dầu Bà đẻ ?) – Trần Minh Quân

Trần Minh Quân   (Cụm từ “Dầu bà đẻ” xin mượn từ bài Phiếm của Ông Song Thao (đã dẫn trong bài “Dầu và Gió”, Tác giả viết : ..” Dầu khuynh diệp Bác Sỉ Tín…Các bà bầu thường dùng trong những ngày đập bầu nên còn gọi là ‘dầu bà đẻ”..” kể thêm kinh nghiệm của … Continue reading Dầu Khuynh diệp (dầu Bà đẻ ?) – Trần Minh Quân

Dầu Cù là và Dầu.. bà đẻ ? – Trần Minh Quân

Trần Minh Quân “Bòn bon sicula, bánh tây sữa hột gà, dầu cù là Mac-Phsu”     (Đồng dao) Sau bài “Dầu và Gió?”, TMQ xin gửi đến Quý vị phần tiếp theo.. cũng về Dẩu Gió ? Xin mời đọc bài “Dầu và Gió” tại : https://bienxua.wordpress.com/2022/06/17/dau-va-gio-tran-minh-quan/ 1- Dầu cù là   Dầu cù là … Continue reading Dầu Cù là và Dầu.. bà đẻ ? – Trần Minh Quân

Trên những nẻo đường xuôi ngược – Phạm Văn

Phạm Văn19 tháng 6, 2022 Hình minh hoạ Ngân và tôi là bạn chung lớp nhiều năm, sau khi cùng thi đậu vào lớp đệ thất trường trung học công lập tỉnh Quảng Ngãi. Suốt thời gian ấy, giống như khi chuyện trò với các bạn học khác, chúng tôi thường giản dị gọi nhau … Continue reading Trên những nẻo đường xuôi ngược – Phạm Văn