HQ Đại Tá gốc Việt Phạm Ngọc Tuấn, phụ tá Tham Mưu Trưởng đặc trách tình báo Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Nguyễn Quân Hải quân đại tá Phạm Ngọc Tuấn (Ảnh của usnwc.libguides) Hải quân đại tá Phạm Ngọc Tuấn được bổ nhiệm chức vụ phụ tá tham mưu trưởng đặc trách tình báo Lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ vào đầu tháng 7 năm 2020, sau khi ông hoàn … Continue reading HQ Đại Tá gốc Việt Phạm Ngọc Tuấn, phụ tá Tham Mưu Trưởng đặc trách tình báo Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ

‘Những Truyện Ngắn Hay Nhất của Quê Hương Chúng Ta’

NGUYỄN & BẠN HỮU – Tổng hợp Chỉ trong vòng 20 năm, Miền Nam thân yêu của chúng ta vừa lo đối phó với chiến tranh, xây dựng cuộc sống an bình cho người dân đồng thời thiết lập những cơ sở văn hóa tự do và khai phóng. Bầu không khí đó tạo điều … Continue reading ‘Những Truyện Ngắn Hay Nhất của Quê Hương Chúng Ta’

Hồi ký vài phi vụ trong hai tháng: Tháng Ba & Tháng Tư năm 1975

L.Q. Cư              Phần I Tháng Ba năm 1975 Ngày sau khi thành phố Ban Mê Thuật vừa bị thất thủ vào ngày 17-03-1975. Phi Đoàn của chúng tôi được lệnh từ Sư Đoàn (SĐ4_KQ), lệnh cho tăng phái một Biệt Đội, gồm có: 1 chi huy (C&C), 3 võ trang (gunship), 5 tải … Continue reading Hồi ký vài phi vụ trong hai tháng: Tháng Ba & Tháng Tư năm 1975

Tấm hình định mệnh và sự bi thảm của niềm tin một chiều – Lê Học Lãnh Vân

Lê Học Lãnh Vân (Nguồn: Văn Việt)   damtangtrungtanguyentuanvagiadinh1968   Trong nhiều sự việc minh chứng cho Sự Bi Thảm Của Niềm Tin Một Chiều, tôi xin được nhắc tới ông Nguyễn Ngọc Loan. Vị tướng của Miền Nam Việt Nam thời đất nước phân đôi, lừng danh tài ba, góc cạnh và gan dạ… … Continue reading Tấm hình định mệnh và sự bi thảm của niềm tin một chiều – Lê Học Lãnh Vân

Láng Giềng Và Bát Canh Tuổi Thơ – Trần Thu Miên

Trần Thu Miên Láng Giềng Xưa.  Ngày tôi còn bé, dường như lần nào đánh nhau với trẻ con chăn bò trong làng, sớm muộn rồi cũng đến tai bố mẹ, nhất là đánh nhau với trẻ con hàng xóm. Chiều chiều lúc mặt trời sắp xế bóng,  tôi cùng lũ trẻ đuổi bò từ … Continue reading Láng Giềng Và Bát Canh Tuổi Thơ – Trần Thu Miên